Special Force 2

 บริษัท แฮปปี้ทุก (ไทย) จำกัด

คำชี้แจง : "นโยบายความเป็นส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคล"  

บริษัท แฮปปี้ทุก (ไทย) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า แฮปปี้ทุก) เพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อความเป็นส่วนตัว คำชี้แจง "นโยบายความเป็นส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคล" ( นโยบายส่วนบุคคล , ต่อไปนี้เรียกว่า นโยบายความเป็นส่วนตัว ) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทแฮปปี้ทุก เคารพและปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการและบอกข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของใช้บริการ

ขอบเขตของการใช้งาน :

「นโยบายความเป็นส่วนตัว」ของบริษัทใช้เพื่อขอรับตวามยินยอมจากผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการเผยแพร่เว็บไซต์แฮปปี้ทุก และกิจกรรมเว็บไซต์ในเครือ การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การจัดการ การใช้งาน การถ่ายโอนและการป้องกันมาตรการระหว่างประเทศ แต่ไม่สามารถใช้กับเว็บไซต์แฮปปี้ทุกหรือหน้าเว็บที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม

วัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล :

ตามที่บริษัท มีวัตถุประสงค์ของการให้บริการที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีสิทธิ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังนี้ :

1. การลงทะเบียนเป็นสมาชิก

เมื่อผู้ใช้บริการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการจะถูกขอให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลรวมไปถึงชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลและข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ในฐานะสมาชิก ผู้ใช้บริการจะได้รับบัญชีสมาชิกและรหัสผ่าน โดยจะใช้บัญชีและรหัสผ่านนี้เพื่อใช้บริการสมาชิก

2. ซื้อขายออนไลน์

หากผู้ใช้บริการเลือกที่จะใช้บริการซื้อขายออนไลน์ สามารถทำได้ตามแบบฟอร์มธุรกรรมออนไลน์ของผู้ใช้บริการ บริษัทจะรวบรวมข้อมูลและคำสั่งซื้อของผู้ใช้บริการ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้บริการชำระเงินรวมไปถึงค่าการจัดส่ง อย่างเสร็จสมบูรณ์

3. กิจกรรมออนไลน์

หากผู้ใช้บริการลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์หรือการสำรวจทางอินเทอร์เน็ตสมัครผ่านบัญชีสมาชิกของแฮปปี้ทุก รหัสและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะได้รับบันทึกไว้ในฐานข้อมูลบริษัท อย่างไรก็ตาม หากกิจกรรมดังกล่าวยังต้องการให้ผู้ใช้บริการเพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มข้อมูลจำเป็น ข้อมูลทุกอย่างจะได้รับการคุ้มครองโดยนโยบายความเป็นส่วนตัว

4. การเข้าสู่ระบบ

เมื่อผู้ใช้บริการเรียกดูหรือค้นหาที่เว็บไซต์แฮปปี้ทุก หรือเว็บไซต์ในเครือของเรา เราจะบันทึกตำแหน่งและเวลาของ IP ที่ผู้ใช้บริการกำลังใช้งานโดยอัตโนมัติและเรียกดูระเบียบการที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์สถิติของการเข้าชมและการเพิ่มประสิทธิภาพของบริการเครือข่ายเพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการที่พร้อมสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ใช้สำหรับการวิเคราะห์รวมเท่านั้นและไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

5. อื่น ๆ

นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้แล้ว ผู้ใช้บริการยังสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่แฮปปี้ทุก และบริษัทคู่ค้าด้วยความสมัครใจและด้วยความยินยอมของผู้ใช้บริการหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำสัญญา ข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะถูกใช้และประมวลผลภายในแฮปปี้ทุก ข้อมูลนี้ได้รับการยินยอมหรือเพื่อการปฏิบัติงานของสัญญาเท่านั้นและจะไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

ระยะเวลา,พื้นที่,จุดประสงค์และวิธีการใช้ข้อมูล:

1. ระยะเวลาการใช้งาน

ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์แฮปปี้ทุก และบริการเว็บไซต์ในเครือได้เสร็จสิ้น หรือจนกว่าคุณจะได้ดำเนินการขอเลิกใช้บริการ

2. พื้นที่การใช้งาน

พื้นที่ให้บริการเว็บไซต์แฮปปี้ทุกตั้งอยู่ที่ประเทศไต้หวัน และพื้นที่ให้บริการเว็บไซต์ในเครือ

3. จุดประสงค์ของการใช้งาน

ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ แฮปปี้ทุก จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและความเต็มใจที่จะเผยแพร่ไปในการใช้งานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยพลการ แต่จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของสัญญา

4. วิธีการใช้งาน

4.1 เมื่อผู้ใช้บริการเข้าร่วมเป็นสมาชิก ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการกรอก แฮปปี้ทุกจะดำเนินการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์  e-mail และทำการวิเคราะห์ส่วนบุคคลในเว็บไซต์ เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับสมาชิกในอนาคต

4.2 ซื้อขายออนไลน์

หากผู้ใช้บริการเลือกที่จะใช้บริการซื้อขายออนไลน์ สามารถทำได้ตามแบบฟอร์มธุรกรรมออนไลน์ของผู้ใช้บริการ บริษัทจะรวบรวมข้อมูลและคำสั่งซื้อของผู้ใช้บริการ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้บริการชำระเงินรวมไปถึงค่าการจัดส่ง อย่างเสร็จสมบูรณ์

การตอบคำถามให้กับลูกค้า

หากผู้ใช้บริการมีคำถามใด ๆ ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามผ่านทางอีเมล ส่งแฟกซ์ ข้อความ โทรศัพท์หรือการติดต่อโดยตรงกับบริษัท

4.3 กิจกรรมออนไลน์และการสำรวจ

การเข้าร่วมแฮปปี้ทุก จัดกิจกรรมออนไลน์หรือเว็บไซต์ การสำรวจออนไลน์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ สำหรับกิจกรรมนี้หรือการสำรวจเท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกทำลายหลังจากเสร็จสิ้นการสอบสวนหรือกิจกรรม

4.5 การวิเคราะห์และสถิติ

บางครั้งบริษัทอาจทำการวิเคราะห์พฤติกรรมโดยรวมของสมาชิกแต่จะไม่วิเคราะห์พฤติกรรมส่วนบุคคล

4.6 เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นวิธีที่ใช้ของ 1 ถึง 5 และบริษัทที่ให้บริการทั้งหมดที่จำเป็นจำเป็นที่จะต้องใช้ในการให้บริการ

 

คุกกี้

"คุกกี้" เป็นซอฟต์แวร์บันทึกข้อมูลขนาดเล็กเมื่อผู้ใช้บริการเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีอุปกรณ์ "คุกกี้" เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์จะส่ง "คุกกี้" ไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ หน้าที่ของ "คุกกี้" คือเพื่อตรวจสอบปริมาณการใช้งานในเครือข่ายและจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท ฯลฯ และเรียกที่อยู่ IP ของผู้เข้าชม เว็บไซต์สมาชิกทั่วไปจะใช้ "คุกกี้" เพื่อเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหน้าเว็บส่วนบุคคลและบันทึกผู้เข้าชมเว็บไซต์และอื่น ๆ เหมาะสำหรับสมาชิกแต่ละคนในการสร้างประวัติการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตหรือประวัติการซื้อสินค้า อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ไม่สามารถใช้ "คุกกี้" เพื่อแก้ไขเนื้อหาของคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าชมเองได้ โปรดอย่าลืมว่าบราวเซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับ "คุกกี้" ของพื้นที่เก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าผู้ใช้บริการไม่ต้องการออกจากบันทึกของเวปไซต์ที่เข้าชมการออกแบบบราวเซอร์ที่มีอยู่ส่วนใหญ่จะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนฟังก์ชัน "คุกกี้" ได้ หากท่านปิดการใช้คุกกี้หรือจำกัดความสามารถในการตั้งค่าคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์จากเว็บไซต์หรือเข้าถึงทุกฟังก์ชันได้ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานโดยรวมของท่าน

สิทธิและวิธีการ

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้ได้อย่างถูกต้อง

2.1 ค้นหา สอบถาม และเข้าถึงข้อมูล

2.2 ต้องการสำเนาข้อมูล

2.3 ต้องการปรับปรุงหรือแก้ไข

2.4 ต้องการหยุดรวบรวม ประมวลผล หรือ การใช้งาน

2.5 ต้องการลบข้อมูล

2. การจำกัดสิทธิ

สิทธิ์ข้างต้นจะถูกจำกัด หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครของแฮปปี้ทุก ตามที่บัญญัติไว้โดยกฎหมายตามที่อยู่ข้างต้น

3. ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงิน

หากผู้ใช้บริการต้องสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแฮปปี้ทุก หรือต้องการขออ่านข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดลอกไปที่ระบบ แฮปปี้ทุก จำเป็นต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

4. วิธีการใช้สิทธิ

สิทธิในการเปิดแอพพลิเคชั่น ควรกรอกเอกสารในใบสมัครพร้อมที่จะเผยแพร่คำขอไปยังคำขอสำหรับระบุเอกสารที่สามารถระบุตัวตนได้ ถ้าผู้ใช้บริการมอบความไว้วางใจผู้อื่นในนามของผู้สมัคร ควรออกหนังสือแต่งตั้งให้หลักฐานการเป็นตัวตนของตัวเองและตัวแทนตามกฎหมาย

หากคุณไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมบูรณ์จะส่งผลต่อสิทธิของคุณ

หากผู้ใช้บริการไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมบูรณ์และถูกต้อง จะส่งผลต่อแฮปปี้ทุก และการติดต่อของผู้ใช้บริการ การทำรายการเสร็จสิ้น การให้บริการ การตรวจสอบหรือประมวลผลการบริโภค  ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการค้าหรือลูกค้า ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์และได้รับการอัพเดทตลอดเวลา หากผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมบูรณ์และถูกต้อง ผู้ใช้บริการและบุคคลที่สามของผู้ใช้บริการก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการควรรับผิดชอบทุกอย่าง อันเป็นสาเหตุให้แฮปปี้ทุก สูญเสีย แฮปปี้ทุก มีสิทธิที่จะเรียกร้องจากสิ่งที่เกิดขึ้น

การบำรุงรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เกี่ยวกับไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ แฮปปี้ทุก มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมและพยายามใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในเรื่องการรักษาความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการถูกขโมย ถูกเจาะ เกิดความเสียหาย สูญหายหรือรั่วไหล

การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย

แฮปปี้ทุก มีสิทธิในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของการแก้ไขจะมีการประกาศในเว็บไซต์นี้ โปรดให้ความสำคัญกับการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของบุคคล เมื่อผู้ใช้บริการอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัว การแก้ไขใด ๆหรือหรือการเปลี่ยนเพื่อดำเนินการต่อเว็บไซต์แฮปปี้ทุก และบริการเว็บไซต์ในเครือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านแล้ว ทำความเข้าใจและตกลงที่จะยอมรับเนื้อหานโยบายส่วนบุคคลที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดหยุดใช้งานเว็บไซต์แฮปปี้ทุก และบริการเว็บไซต์ในเครือ

loadingAction