【 เติมเงิน 】 การเติมเงินผ่าน dtac ขัดข้อง 2020.05.21 13:47

สวัสดีพลทหารทุกคน:

 

ในตอนนี้ "การเติมเงินผ่านช่องทาง dtac" ขัดข้องไม่สามารถเติมเงินได้
ขณะนี้ การเติมเงินผ่าน dtac ได้ทำการปรับปรุงชั่วคราวในช่วงนี้พลทหารทุกคน "โปรดใช้ช่องทางอื่นๆในการเติมเงิน"
ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ หากแก้ไขเรียบร้อยแล้วจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

List