【 บัญชี 】 การลบฟังก์ชั่นบัญชี 2020.05.14 10:53

สวัสดีพลทหาร:

 

ฟังก์ชั่น "ลบบัญชี" ของศูนย์สมาชิกจะยกเลิกสิทธิ์ทั้งหมดของบัญชี
ชื่อบัญชีและเมลที่ลงทะเบียนจะไม่สามารถใช้ได้อีก

ก่อนใช้งานโปรดยืนยันว่าต้องการยกเลิกสิทธิ์ต่างๆของบัญชีหรือไม่

 

 


ในขณะเดียวกันขอเตือนสมาชิกทุกคน
1 อีเมลสามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น

List