ในเวลาอีกไม่นาน สถานการณ์ในโลกจะทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยข้อพิพาทดินแดนเพื่อความปลอดภัยของทรัพยากรและสงครามกลางเมืองเพื่อป้องกันปัญหามนุษย์และศาสนา

รวมทั้งประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียยังคงแทรกแซงในพื้นที่พิพาทอย่างต่อเนื่องและจีนซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วบนพื้นฐานของอำนาจทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและได้เข้าร่วมในเกมส์ นี่คือการมาถึงของ "สงครามเย็นใหม่"(A New Cold War)

สหรัฐอเมริกาตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างรูปแบบการทหารใหม่เพื่อรักษาความสงบและอำนาจแล้วยังรวมกลุ่มหลายประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างใกล้ชิดเช่นสหภาพยุโรป(PeaceKeeping Force)เพื่อสร้าง "MAF" ที่แตกต่างจากกองกำลังรักษาสันติภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน ด้วยความรู้สึกว่าวิกฤติรัสเซียและสหรัฐอเมริกาได้ก่อให้เกิดการแข่งขันทางการทูตกับกลุ่มพันธมิตรทางทหารของอเมริกาใต้และกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเพื่อจัดตั้งกลุ่มต่อต้านสหรัฐ(Anti-US Alliance)

พวกเขาสนับสนุนสันติภาพของโลกและการพัฒนาที่สมดุลของโลกดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมทางทหารอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามเพื่อประโยชน์ของแต่ละประเทศและการปกป้องของชาติแต่ละประเทศต้องการองค์กรทางทหารที่ดำเนินการที่ซับซ้อนและหลากหลายในด้านต่าง ๆ นี้ยังได้กลายเป็นกองกำลังพิเศษของแต่ละประเทศ

TOP